Årsberetning for 2019

Beretning for BERSA 2019

2019 var et ret stille år i forhold til tidligere år.

Bestyrelsen har afholdt vores møder uden de store emner.

Vi fik afgørelser i 2 Huslejesager og fik en ende på Tv-signal og Antenne forholdene.

I Huslejesagen om Husordenen fik begge parter medhold. BERSA fik medhold i at det er den gældende huslejekontrakt der er afgørende sammen med Lejeloven. Hvis der IKKE fremgår af ens huslejekontrakt at man skal vedligeholde terrasser for alger, så skal udlejer gøre det. Udlejer fik medhold i at i de nye huslejekontrakter er det ok at indføje at lejer selv skal rense for alger.

Huslejesagen om fordelingstal vedrørende den nye tilbygning hvor H&M er, viste sig at BERSA havde ret i at der skulle foretages en regulering i tallene. Det nye byggeri hører under Slotsarkaderne og er derfor at regne med i fordelingstallene.

Det betød også at de nye Ungdomsboliger også er medlemmer af BERSA fra indflytningen 1.11.2018. Det viste sig at DEAS godt vidste dette, for de havde opkrævet kontingent til beboerforeningen fra indflytningen af.

Da vi fik afgørelsen, gik DEAS til bekendelse og udbetalte den opkrævede kontingent med 8 måneders forsinkelse.

Sagaen om Tv-signal og Antenne forholdene fik også en slutning. DEAS accepterede BERSA´s påstand om at det påhvilede udlejer at udvise rettidig omhu. De lejere der havde afmeldt sig levering af signalet blev ikke opkrævet i overensstemmelse med den nye gældende lov.

BERSA har ikke hørt om problemer for beboere med at etablere en ny løsning med levering af Tv-signaler.

Vi besluttede at trimme beboerforeningen så den matcher de faktuelle forhold efter at have eksisteret i nogle år. Derfor udarbejdede og vedtog vi nye vedtægter.

Vi var nødt til at etablere en ny webside fordi den gamle var blevet hacket med næsten 30.000 spamkommentarer, der begyndte at afsende mails fra websiden. Desuden var det en ældre version der var blev opdateret så vi ikke kunne redigere i den.

Der er nu en ny og forbedret opdateret version med sikkerhed og flottere design på samme web-adresse www.bersa.dk

Regnskabet og budgettet ser godt ud. Det kan kassereren fortælle om.

Der skal lyde en stor TAK til bestyrelsen for arbejdet i 2019.

Det fremtidige arbejde består i at holde færre møder og ellers sørge for at forholdende for beboerne er tilfredsstillende.

Med venlig hilsen

Formand for BERSA

Jan Christiansen