Skip to main content

BERSA

Beboer Repræsentation SlotsArkaderne

BERSA blev etableret som Beboerrepræsentation i henhold til Lejelovens § 64 torsdag d. 23. april 2015 og varetager beboernes interesser som beskrevet i Vedtægter

Bersa har CVR nr. 36615346

Du kan altid henvende dig til BERSA ved at sende en mail til formand@bersa.dk

Hvis du har en ide, sag eller andet Beboerrepræsentationen og naboerne skal overveje, kan du skrive et indlæg til formand@bersa.dk

Hvis du vil modtage Nyhedsbrevet skal du tilmelde dig med din e-mailadresse neders på denne side “Tilmeld dig BERSAs Nyhedsbrev”.

Ledige boliger: Er du interesseret i at bo i Slotsarkaderne, som Danske Shoppingcentre administrerer, kan du finde ledige boliger på https://slotsarkaderne.dk/information/kontakt

Vedtægter

Vedtægter for Beboerrepræsentation Slotsarkaderne – BERSA

Kontakt

Ved alarmer, støj eller anden daglig “Viceværtservice” kontakt Driftsvagten.
Kun i alvorlige tilfælde kan vagten kontaktes udenfor dagtimerne.
Tlf: 40 21 71 48

Se alle kontakter her: