Referater

Referater

 

Referat af bestyrelsesmøde i BERSA onsdag den 11.12.2019, kl 19:00.

1. Vedtagelse af sidste referat
• Vedtaget
2. Regnskab
• Vi har modtaget kr. 3.360,67 2.12. så kontoen nu er på kr. 34.858,68
3. Møde med driften
• Ingen
4. Sager
• Ingen
5. Henvendelser fra beboere
• Ingen
6. Eventuelt
• Vedtægtsændringer og Beboermøder: Vi skal have nye vedtægter. Forslaget til nye vedtægter blev vedtaget og udsendes sammen med indkaldelse til Beboermøder. Vi afholder derfor 2 beboermøder samme dato sidste uge i januar. Først vedtages nye vedtægter jvf. vedtægter om vedtægtsændringer. Derefter afholdes det ordinære Beboermøde/Generalforsamling i henhold til gældende vedtægter.
Jan udsender indkaldelser og booker lokale. Karsten udarbejder regnskab til udsendelse 1 uge i januar.
• Ny webside: Vi skal have en ny webside, da den nuværende er blevet hacket med 28.596 spamkommentarer / malware der sender mails fra vores webside. Desuden er der foretaget en opdatering som betyder at vi ikke kan redigere i den.
Det blev besluttet at etablere ny webside. Pris max kr. 15.000,- inklusiv moms. Jan sørger for at få den nye webside udviklet sammen med ekstern leverandør.

Referent Jan Christiansen

Vedtægter

Vedtægter for Beboerrepræsentation Slotsarkaderne – BERSA

Kontakt

Ved alarmer, støj eller anden daglig “Viceværtservice” kontakt Driftsvagten.
Kun i alvorlige tilfælde kan vagten kontaktes udenfor dagtimerne.
Tlf: 40 21 71 48

Se alle kontakter her: